Interaktívne štúdium prvej knihy Biblie – knihy Genesis, ktorá odhaľuje oveľa viac, než len počiatok života na Zemi.

Žijeme na planéte, ktorá sa dostala do centra pozornosti celého vesmíru. Hviezdne vojny sa neodohrávajú medzi galaxiami vo vesmírnych lodiach, ale na našej Zemi na duchovnej úrovni. Pozývame vás k interaktívnemu štúdiu prvej knihy Biblie – knihy Genesis, ktorá odhaľuje oveľa viac, než len počiatok života na Zemi. Zabrúsime aj do pôvodného hebrejského textu, ukážeme si kontexty mnohých tém, ktoré majú svoj počiatok práve v tejto úžasnej knihe, ktorá je vstupnou bránou do Biblie ako takej. Knihy na ktorú hľadia s tým najvyšším rešpektom tri veľké svetové monoteistické náboženstvá Judaizmus, Kresťanstvo a Islám. Knihy, ktorá definuje každú ďalšiu knihu Starej a Novej zmluvy.

24.1. JE KNIHA GENESIS HISTÓRIOU?

Nový dokumentárny film (100 min.)

Prednáškovy cyklus ⇓

Štúdium textov knihy Genesis s diskusiou pokračuje postupne každú stredu
v pracovných dňoch počas školského roku od 18:00 hod.
Ste srdečne vítaní.

Postupne preberáme témy ako sú napr.

  • Desať slov – prvé desatoro sa nachádza v správe o stvorení (Gn 1,1 – 2,4a)
  • Podrobnejšie o stvorení človeka a o prvom ľudskom domove – raji. (Gn 2,4b-25)
  • Zem sa stáva dejiskom duchovnej „Hviezdnej vojny“ (Gn 3)
  • Prvá vražda v dejinách ľudstva (Gn 4,1-16)
  • Rodokmene – nudný zoznam, alebo text plný skrytých pokladov? (Gn 4,17 – 5,32)
  • Začiatok konca prvej vyspelej civilizácie na Zemi. (Gn 6)
  • Globálna katastrofa – reštart Zeme (Gn 7)
  • Koniec potopy (Gn 8)
  • Božia zmluva v novej dobe (Gn 9,1-17)
  • Nový začiatok pre človeka (Gn 9,18-29)
  • Nový začiatok pre ľudstvo (Gn 10 – 11,9)

Prednáša: Mgr. Pavel Moudrý

Wolkrova 4 
Bratislava – Petržalka

(v zasadačke na prízemí)

Kontakt:

Mgr. Juraj Turóci | 0948 526 722

Dopravné spojenie:

83, 84, 88, 92, 99, 192 (zastávka Hálova)

Kluby zdravia

Pozývame Vás na prednášky, besedy a príjemné stretnutia Vstup je bezplatný. Prednášky v Petržalke Vždy o 18:00 hod. 18. 1. PRÍRODNÁ LEKÁREŇ – PRÍRODNÉ LIEKYViera Kernová, lektorka OZ Život a zdravie...

Je kniha GENESIS históriou?

Nový dokumentárny film – O histórii Zeme a ľudstva – čo z toho sa skutočne stalo a, čo z toho sú len vymyslené príbehy?

Príbehy z exilu – na Cablkovej

Prednášková séria „Príbehy z exilu“ sa zameriava na prvú časť starozákonnej knihy Daniel.

GENESIS – pradejiny planéty Zem

Interaktívne štúdium prvej knihy Biblie – knihy Genesis, ktorá odhaľuje oveľa viac

Apokalyptika – Nádej v ťažkých časoch na Cablkovej

„Apokalyptika“ je skrátený tvar pre literárny žáner, ktorého pôvod je v exilnom Židovstve a ktorý nazývame „Apokalyptickou literatúrou“. Prednášková séria „Apokalyptika – Nádej v ťažkých časoch“...

Otázky ktoré Ti nedajů spať

Žijeme vo veku globálnych kríz, žijeme vo veku informačného chaosu. Vojny, pandémie, ekonomická nestabilita a tiež ekologická kríza. Toto všetko v nás vzbudzuje otázky. Otázky, ktoré mieria k...

Otázniky života

Prednáškový cyklus 15. 11. – 13. 12. 2023 | 18:00 hod.O tom, ako je možné vnímať náboženstvo a samotné kresťanstvo, hovoria prednášky „Otázniky života“. Snažia sa hľadať odpovede na otázky, ktoré si...

Ako sa v živote správne rozhodnúť

Kornelius Novak opäť v Bratislave 3. 11. Ako nájsť Boha? 4. 11. Sklamaný z kresťanov 5. 11. Najväčšie nedorozumenie v kresťanstve 6. 11. Skutočná sloboda začína cez duchovné odpustenie 7. 11. Ako...

Videnia v exile

Videnia v exile Výklad prorockej časti biblickej knihy Daniel  Táto prednášková séria je voľným pokračovaním „Príbehov z exilu“, ktoré tvoria prvú časť múdroslovnej exilnej knihy proroka...

Príbehy z exilu

Prednášková séria „Príbehy z exilu“ sa zameriava na prvú časť starozákonnej knihy Daniel.