Príbehy z exilu

Výklad prvých šiestich kapitol biblickej knihy Daniel

 

Prednášková séria „Príbehy z exilu“ sa zameriava na prvú časť starozákonnej knihy Daniel. Sú to príbehy Daniela a jeho troch priateľov, ktorí boli ešte ako mladí ľudia odvlečení do cudzej krajiny. Dej sa odohráva v 7. až 6. storočí pred Kristom v starovekom Babylone. „Daniel“ je meno hlavnej postavy, ale zároveň aj názov celej knihy a v preklade znamená „Sudca môj je Boh“. Kniha ako taká jasne ukazuje, že úloha sudcu je v prípade Boha úzko spätá so záchranou. Boh ako sudca aktívne zasahuje do života Daniela a jeho priateľov, pomáha im prekonať ťažké situácie, ktoré vyplývajú z neznámeho a častokrát nepriateľského prostredia, ktorým staroveký Babylon pre židovskú komunitu bezpochyby bol.

Zároveň príbehová časť knihy Daniel nám pomáha v situácii dnešného postfaktického sveta, v ktorom sa niekedy môžeme cítiť ako cudzinci – v exile – uvidieť Boha nielen ako nekonečnú nepochpiteľnú transcendentnú bytosť. Ale predstavuje nám Boha, skutočne ako starostlivého Otca, ktorý sa ujíma práve tých ľudí, ktorí sa nevedia, alebo možno ani nechcú, úplne udomácniť vo svete plnom pýchy, sebectva, falošnosti a násilia.

„Príbehy z exilu“ sú pokusom objaviť v pradávnych príbehoch posolstvo pre dnešného západného človeka. Teším sa na našu spoločnú dobrodružnú cestu, touto nepatrnou časťou Božieho slova.

24. 5. Keď Ťa Boh vydá nepriateľovi
31. 5. Sen, ktorý znamená budúcnosť
7. 6. Bohoslužba na povel
14. 6. Kráľova spoveď
21. 6. Deň, kedy padol Babylon
28. 6. Muž, ktorý prežil trest smrti

Prednáša: Mgr. Pavel Moudrý

Petržalka

vždy o 18:00 hod.

Wolkrova 4, Bratislava – Petržalka
(v zasadačke na prízemí)

MHD: 83, 84, 88, 92, 99, 192 (zastávka Hálova)

Kluby zdravia

Pozývame Vás na prednášky, besedy a príjemné stretnutia Vstup je bezplatný. Prednášky v Petržalke Vždy o 18:00 hod. 18. 1. PRÍRODNÁ LEKÁREŇ – PRÍRODNÉ LIEKYViera Kernová, lektorka OZ Život a zdravie...

Je kniha GENESIS históriou?

Nový dokumentárny film – O histórii Zeme a ľudstva – čo z toho sa skutočne stalo a, čo z toho sú len vymyslené príbehy?

Príbehy z exilu – na Cablkovej

Prednášková séria „Príbehy z exilu“ sa zameriava na prvú časť starozákonnej knihy Daniel.

GENESIS – pradejiny planéty Zem

Interaktívne štúdium prvej knihy Biblie – knihy Genesis, ktorá odhaľuje oveľa viac

Apokalyptika – Nádej v ťažkých časoch na Cablkovej

„Apokalyptika“ je skrátený tvar pre literárny žáner, ktorého pôvod je v exilnom Židovstve a ktorý nazývame „Apokalyptickou literatúrou“. Prednášková séria „Apokalyptika – Nádej v ťažkých časoch“...

Otázky ktoré Ti nedajů spať

Žijeme vo veku globálnych kríz, žijeme vo veku informačného chaosu. Vojny, pandémie, ekonomická nestabilita a tiež ekologická kríza. Toto všetko v nás vzbudzuje otázky. Otázky, ktoré mieria k...

Otázniky života

Prednáškový cyklus 15. 11. – 13. 12. 2023 | 18:00 hod.O tom, ako je možné vnímať náboženstvo a samotné kresťanstvo, hovoria prednášky „Otázniky života“. Snažia sa hľadať odpovede na otázky, ktoré si...

Ako sa v živote správne rozhodnúť

Kornelius Novak opäť v Bratislave 3. 11. Ako nájsť Boha? 4. 11. Sklamaný z kresťanov 5. 11. Najväčšie nedorozumenie v kresťanstve 6. 11. Skutočná sloboda začína cez duchovné odpustenie 7. 11. Ako...

Videnia v exile

Videnia v exile Výklad prorockej časti biblickej knihy Daniel  Táto prednášková séria je voľným pokračovaním „Príbehov z exilu“, ktoré tvoria prvú časť múdroslovnej exilnej knihy proroka...

Príbehy z exilu

Prednášková séria „Príbehy z exilu“ sa zameriava na prvú časť starozákonnej knihy Daniel.