Príbehy z exilu

Výklad prvých šiestich kapitol biblickej knihy Daniel

 

Prednášková séria „Príbehy z exilu“ sa zameriava na prvú časť starozákonnej knihy Daniel. Sú to príbehy Daniela a jeho troch priateľov, ktorí boli ešte ako mladí ľudia odvlečení do cudzej krajiny. Dej sa odohráva v 7. až 6. storočí pred Kristom v starovekom Babylone. „Daniel“ je meno hlavnej postavy, ale zároveň aj názov celej knihy a v preklade znamená „Sudca môj je Boh“. Kniha ako taká jasne ukazuje, že úloha sudcu je v prípade Boha úzko spätá so záchranou. Boh ako sudca aktívne zasahuje do života Daniela a jeho priateľov, pomáha im prekonať ťažké situácie, ktoré vyplývajú z neznámeho a častokrát nepriateľského prostredia, ktorým staroveký Babylon pre židovskú komunitu bezpochyby bol.

Zároveň príbehová časť knihy Daniel nám pomáha v situácii dnešného postfaktického sveta, v ktorom sa niekedy môžeme cítiť ako cudzinci – v exile – uvidieť Boha nielen ako nekonečnú nepochpiteľnú transcendentnú bytosť. Ale predstavuje nám Boha, skutočne ako starostlivého Otca, ktorý sa ujíma práve tých ľudí, ktorí sa nevedia, alebo možno ani nechcú, úplne udomácniť vo svete plnom pýchy, sebectva, falošnosti a násilia.

„Príbehy z exilu“ sú pokusom objaviť v pradávnych príbehoch posolstvo pre dnešného západného človeka. Teším sa na našu spoločnú dobrodružnú cestu, touto nepatrnou časťou Božieho slova.

24. 5. Keď Ťa Boh vydá nepriateľovi
31. 5. Sen, ktorý znamená budúcnosť
7. 6. Bohoslužba na povel
14. 6. Kráľova spoveď
21. 6. Deň, kedy padol Babylon
28. 6. Muž, ktorý prežil trest smrti

Prednáša: Mgr. Pavel Moudrý

Petržalka

vždy o 18:00 hod.

Wolkrova 4, Bratislava – Petržalka
(v zasadačke na prízemí)

MHD: 83, 84, 88, 92, 99, 192 (zastávka Hálova)

Kluby zdravia

Pozývame Vás na prednášky, besedy a príjemné stretnutia Vstup je bezplatný. Prednášky v Petržalke Vždy o 18:00 hod. 19. 10. PROGRAM ZDRAVÉHO CHUDNUTIAdoc. Ing. Rastislav Lagaňa, PhD. 23. 11....

Videnia v exile

Videnia v exile Výklad prorockej časti biblickej knihy Daniel  Táto prednášková séria je voľným pokračovaním „Príbehov z exilu“, ktoré tvoria prvú časť múdroslovnej exilnej knihy proroka...

Príbehy z exilu

Prednášková séria „Príbehy z exilu“ sa zameriava na prvú časť starozákonnej knihy Daniel.

Múdrosť v Biblii | 18:30

POZOR ZMENA ČASU 18:30-20:00

Oživenie 23

Objavenie a posilňovanie osobného vzťahu s Ježišom je jediná cesta, ktorá dáva zmysel pre budúcnosť.

Dni zdravia v Ružinove

Príďte si bezplatne zmerať tlak, viscelárny tuk, poradiť sa o zdraví Vedeli ste, že až takmer polovici všetkých závažných ochorení a úmrtí na Slovensku by bolo možné predísť? Svoj pôvod majú v zlých...

Apokalyptika – Nádej v ťažkých časoch

„Apokalyptika“ je skrátený tvar pre literárny žáner, ktorého pôvod je v exilnom Židovstve a ktorý nazývame „Apokalyptickou literatúrou“. Prednášková séria „Apokalyptika – Nádej v ťažkých časoch“...

Múdrosť v Biblii

Pozývame vás na sériu prednášok „Múdrosť v Biblii“, kde sa pokúsime spoločne hľadať odpovede na dané témy. 18:30–20:00 hod.možnosť individuálneho štúdia Biblie Kontakt: 0948 555 852 Prednáša: Alexej...

Kluby zdravia 2023

Pozývame Vás na prednášky, besedy a príjemné stretnutia Vstup je bezplatný. Prednášky v Petržalke Vždy o 18:00 hod. 26. 1. LIEČEBNÉ PÔSTYMUDr. Milan Moskala 23. 2. KLÍČKY – ZÁZRAK ŽIVOTA RNDr. Ľubka...

7 Otázok ktoré Ti nedajů spať

Žijeme vo veku globálnych kríz, žijeme vo veku informačného chaosu. Vojny, pandémie, ekonomická nestabilita a tiež ekologická kríza. Toto všetko v nás vzbudzuje otázky. Otázky, ktoré mieria k...