Objavenie a posilňovanie osobného vzťahu s Ježišom je jediná cesta, ktorá dáva zmysel pre budúcnosť. 

Cítite v hĺbke srdca, že táto myšlienka ukrýva pozitívnu výzvu aj pre váš život? Chcete získať vnútorný pokoj a novú víziu, že to najlepšie je stále pred nami? Túžite nadviazať a rozvíjať ten najdôležitejší vzťah vášho života?   

Ste členmi cirkevného spoločenstva a pociťujete stagnáciu či dokonca úpadok? Uvedomujete si, že jediným riešením je opätovné, pevné napojenie sa na Ježiša? Potrebujeme žiť s Ním. Potrebujeme otvoriť naše životy a rodiny sebe navzájom a našim priateľom okolo nás. Potrebujeme Božie oživenie, aby sme sa stali žijúcim organizmom s prirodzeným rastom. Potrebujeme žiť z milosti, ktorú Ježiš prejavil na kríži všetkým nám. 

Stvorení podľa obrazu Boha máme poslanie zrkadliť okolo seba slávu a krásu Jeho charakteru. Poslanie byť učeníkmi, ktorí majú živý vzťah s Ježišom a dokážu počuť hlas Ducha Svätého. 

Aj vy môžete zažiť sériu desiatich stretnutí, ktoré sú novou príležitosťou spoznávať jedinečnou formou Boha. Pocítiť oživenie, ktoré prichádza vďaka budovaniu spojenia s Ním. Povedie nimi Gavin Anthony – skúsený pastor z Veľkej Británie, ktorý sa venuje vzdelávaniu v oblasti osobného duchovného života, zmysluplného kresťanstva a novodobého učeníctva zameraného na dobrú správu Biblie pre ľudí 21. storočia.

Pripravených je desať tém. Tie každý večer odznejú nielen ako krátke prednášky, ale najmä otvoria priestor na rozhovory v skupinách, inšpiratívne čítanie Biblie a osobné objavovanie živých myšlienok v nej ukrytých. Súčasťou budú aj praktické odporúčania, ako budovať návyky, vďaka ktorým je možné pokračovať úspešne ďalej na ceste duchovného oživenia. 

Stretnutia je možné absolvovať osobne, ale tiež na diaľku formou online prenosu.

dátum: 12. – 21. mája 2023 

kedy: 18:00 

kde: budova CASD, Cablkova 3, Bratislava – Trnávka.

 

Dopravné spojenie:

linky MHD 60, 63, 64, 96 (Slovinská), 39, 61 (Martinský cintorín).
Parkovanie bude zabezpečené priamo pred budovou 

12. 5.

Boh, ktorý hovorí aj dnes

otváranie sa hlasu Boha, ktorý ku mne túži osobne prehovárať 

13. 5.

Boh, ktorý je najväčšia láska

prepájanie rozumu a srdca s cieľom zažívať najväčšiu radosť, akú môže dať len Boh

14. 5.

Boh, kvôli ktorému žijem

stotožňovanie sa so zámerom Boha – Stvoriteľa pre môj život 

15. 5.

Boh, ktorý odpúšťa a zachraňuje

posilňovanie dôvery v Boha, ktorý dáva slobodu 

16. 5.

Boh, ktorý túži po všetkom, čo mám

odovzdávanie Bohu všetkého, čo ma vo vnútri ničí

17. 5.

Boh, ktorý dáva, čo skutočne potrebujem

prijímanie najväčšieho daru vďaka poznaniu Božieho charakteru  

18. 5.

Boh, ktorý volá do spolupráce

nachádzanie svojho miesta v Božom pláne ako vyslanec Jeho kráľovstva  

19. 5.

Boh, na ktorého sa môžem spoľahnúť

využívanie Božej dokonalej ochrany v zápase o moju myseľ  

20. 5.

Boh, ktorého cesty sú tie najlepšie

zvládanie ťažkostí, ktoré sú príležitosťou dostať sa bližšie k Bohu

21. 5.

Boh, s ktorým môžem stále rásť

udržiavanie si duchovného zdravia s pohľadom upretým na Ježiša 

 

12.5.

Boh, ktorý hovorí aj dnes

otváranie sa hlasu Boha, ktorý ku mne túži osobne prehovárať 

13.5.

Boh, ktorý je najväčšia láska

prepájanie rozumu a srdca s cieľom zažívať najväčšiu radosť, akú môže dať len Boh

14.5.

Boh, kvôli ktorému žijem

stotožňovanie sa so zámerom Boha – Stvoriteľa pre môj život 

15.5.

Boh, ktorý odpúšťa a zachraňuje

posilňovanie dôvery v Boha, ktorý dáva slobodu 

16.5.

Boh, ktorý túži po všetkom, čo mám

odovzdávanie Bohu všetkého, čo ma vo vnútri ničí

17.5.

Boh, ktorý dáva, čo skutočne potrebujem

prijímanie najväčšieho daru vďaka poznaniu Božieho charakteru  

18.5.

Boh, ktorý volá do spolupráce

nachádzanie svojho miesta v Božom pláne ako vyslanec Jeho kráľovstva  

19.5.

Boh, na ktorého sa môžem spoľahnúť

využívanie Božej dokonalej ochrany v zápase o moju myseľ  

20.5.

Boh, ktorého cesty sú tie najlepšie

zvládanie ťažkostí, ktoré sú príležitosťou dostať sa bližšie k Bohu

21.5.

Boh, s ktorým môžem stále rásť

udržiavanie si duchovného zdravia s pohľadom upretým na Ježiša 

 

Pre všetkých účastníkov budú pripravené každý večer materiály v tlačenej forme so zhrnutím danej témy, inšpiratívnymi otázkami a priestorom na dopísanie vlastných myšlienok.

Program každého večera (v trvaní cca 60 min) bude rozdelený nasledovne:

    • prevedenie témou večera v podaní rečníka (15-20 min)
    • diskusia na tému v skupinách a samo-objavovanie myšlienok cez čítanie Biblie
    • praktické učenie sa pre rast v osobnom živote
    • krátke zhrnutie, otázky a odpovede

Stretnutia je možné absolvovať OSOBNE, ale tiež na diaľku formou ONLINE prenosu.

Online přenos

každý deň od 12. do 21. mája

vždy o 18:00 hod.

Ak máte záujem navštevovať podujatie online a chcete získať pred každým večerom pripravené materiály, pošlite, prosím svoju zpravu:

pripravené materiály

15 + 14 =

Gavin Anthony

Gavin Anthony

pôsobí už 12 rokov ako predseda združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa na Islande. Pochádza z Veľkej Británie, kde predtým pracoval ako pastor. Čas dospievania až do svojich 20 rokov strávil na Srí Lanke, kde jeho rodičia pracovali ako misionári. Vyštudoval teológiu s dôrazom na oblasť výchovy k vodcovstvu a učeníctvu. „Moje rozhodnutie žiť ako učeník Ježiša som urobil ako tínedžer, keď som si osobne uvedomil, že Boh nie je len nejaká predstava, ale niekto, kto osobne prehovára ku každému z nás. Odvtedy sa stalo mojou najväčšou túžbou pomáhať ľuďom, aby dokázali budovať tento vzťah, ktorý dáva životu skutočný zmysel a zámer,“ hovorí o sebe Gavin Anthony, ktorý sa v ostatných rokov zameriava najmä na prepojenie vedenia k učeníctvu s prorockým poslaním CASD s cieľom pripravovať svet na blížiaci sa návrat Ježiša Krista.

Kluby zdravia

Pozývame Vás na prednášky, besedy a príjemné stretnutia Vstup je bezplatný. Prednášky v Petržalke Vždy o 18:00 hod. 18. 1. PRÍRODNÁ LEKÁREŇ – PRÍRODNÉ LIEKYViera Kernová, lektorka OZ Život a zdravie...

Je kniha GENESIS históriou?

Nový dokumentárny film – O histórii Zeme a ľudstva – čo z toho sa skutočne stalo a, čo z toho sú len vymyslené príbehy?

Príbehy z exilu – na Cablkovej

Prednášková séria „Príbehy z exilu“ sa zameriava na prvú časť starozákonnej knihy Daniel.

GENESIS – pradejiny planéty Zem

Interaktívne štúdium prvej knihy Biblie – knihy Genesis, ktorá odhaľuje oveľa viac

Apokalyptika – Nádej v ťažkých časoch na Cablkovej

„Apokalyptika“ je skrátený tvar pre literárny žáner, ktorého pôvod je v exilnom Židovstve a ktorý nazývame „Apokalyptickou literatúrou“. Prednášková séria „Apokalyptika – Nádej v ťažkých časoch“...

Otázky ktoré Ti nedajů spať

Žijeme vo veku globálnych kríz, žijeme vo veku informačného chaosu. Vojny, pandémie, ekonomická nestabilita a tiež ekologická kríza. Toto všetko v nás vzbudzuje otázky. Otázky, ktoré mieria k...

Otázniky života

Prednáškový cyklus 15. 11. – 13. 12. 2023 | 18:00 hod.O tom, ako je možné vnímať náboženstvo a samotné kresťanstvo, hovoria prednášky „Otázniky života“. Snažia sa hľadať odpovede na otázky, ktoré si...

Ako sa v živote správne rozhodnúť

Kornelius Novak opäť v Bratislave 3. 11. Ako nájsť Boha? 4. 11. Sklamaný z kresťanov 5. 11. Najväčšie nedorozumenie v kresťanstve 6. 11. Skutočná sloboda začína cez duchovné odpustenie 7. 11. Ako...

Videnia v exile

Videnia v exile Výklad prorockej časti biblickej knihy Daniel  Táto prednášková séria je voľným pokračovaním „Príbehov z exilu“, ktoré tvoria prvú časť múdroslovnej exilnej knihy proroka...

Príbehy z exilu

Prednášková séria „Príbehy z exilu“ sa zameriava na prvú časť starozákonnej knihy Daniel.