Videnia v exile

Výklad prorockej časti biblickej knihy Daniel

 

Táto prednášková séria je voľným pokračovaním „Príbehov z exilu“, ktoré tvoria prvú časť múdroslovnej exilnej knihy proroka Daniela. Kde sme si ukázali, že „Babylon“ sa stáva akýmsi modelom „exilu“ – života v cudzine, pričom cudzinou nechápeme len cudziu geografickú oblasť. Exil, môže byť povahy hodnotovej, filozofickej, kultúrnej, ale aj náboženskej.

„Videnia v exile“ nás prevedú fantastickým svetom Danielových videní, ktoré dostal od Boha. Pokúsime sa na tieto videnia pozrieť z odlišnej perspektívy, náš pohľad nebude prioritne zameraný na rozlúštenie budúcnosti, ale na to, ako sa Danielovi v týchto videniach zjavuje Boh a akým spôsobom tieto Božie zjavenia môžu osloviť nás, v dnešnej dobe, ktorá sa pre bežného človeka stala tak zložitou, že sa môže zdať, že prežívame exil v našich rodných krajinách.

20. 9. Svetové dejiny z Božej perspektívy (Daniel 7)
27. 9. Znepokojivý pohľad na budúcnosť, ktorá je už minulosťou (Daniel 8)
4. 10. Modlitba v ťažkých časoch (Daniel 9)
11. 10. Upokojenie v ťažkých časoch (Daniel 10)
18. 10. Kráľ juhu a kráľ severu (Daniel 11)
25. 10. Záverečné slová z exilu (Daniel 12)

Prednáša: Mgr. Pavel Moudrý

Petržalka

vždy o 18:00 hod.

Wolkrova 4, Bratislava – Petržalka
(v zasadačke na prízemí)

MHD: 83, 84, 88, 92, 99, 192 (zastávka Hálova)

Kluby zdravia

Pozývame Vás na prednášky, besedy a príjemné stretnutia Vstup je bezplatný. Prednášky v Petržalke Vždy o 18:00 hod. 19. 10. PROGRAM ZDRAVÉHO CHUDNUTIAdoc. Ing. Rastislav Lagaňa, PhD. 23. 11....

Videnia v exile

Videnia v exile Výklad prorockej časti biblickej knihy Daniel  Táto prednášková séria je voľným pokračovaním „Príbehov z exilu“, ktoré tvoria prvú časť múdroslovnej exilnej knihy proroka...

Príbehy z exilu

Prednášková séria „Príbehy z exilu“ sa zameriava na prvú časť starozákonnej knihy Daniel.

Múdrosť v Biblii | 18:30

POZOR ZMENA ČASU 18:30-20:00

Oživenie 23

Objavenie a posilňovanie osobného vzťahu s Ježišom je jediná cesta, ktorá dáva zmysel pre budúcnosť.

Dni zdravia v Ružinove

Príďte si bezplatne zmerať tlak, viscelárny tuk, poradiť sa o zdraví Vedeli ste, že až takmer polovici všetkých závažných ochorení a úmrtí na Slovensku by bolo možné predísť? Svoj pôvod majú v zlých...

Apokalyptika – Nádej v ťažkých časoch

„Apokalyptika“ je skrátený tvar pre literárny žáner, ktorého pôvod je v exilnom Židovstve a ktorý nazývame „Apokalyptickou literatúrou“. Prednášková séria „Apokalyptika – Nádej v ťažkých časoch“...

Múdrosť v Biblii

Pozývame vás na sériu prednášok „Múdrosť v Biblii“, kde sa pokúsime spoločne hľadať odpovede na dané témy. 18:30–20:00 hod.možnosť individuálneho štúdia Biblie Kontakt: 0948 555 852 Prednáša: Alexej...

Kluby zdravia 2023

Pozývame Vás na prednášky, besedy a príjemné stretnutia Vstup je bezplatný. Prednášky v Petržalke Vždy o 18:00 hod. 26. 1. LIEČEBNÉ PÔSTYMUDr. Milan Moskala 23. 2. KLÍČKY – ZÁZRAK ŽIVOTA RNDr. Ľubka...

7 Otázok ktoré Ti nedajů spať

Žijeme vo veku globálnych kríz, žijeme vo veku informačného chaosu. Vojny, pandémie, ekonomická nestabilita a tiež ekologická kríza. Toto všetko v nás vzbudzuje otázky. Otázky, ktoré mieria k...