Videnia v exile

Výklad prorockej časti biblickej knihy Daniel

 

Táto prednášková séria je voľným pokračovaním „Príbehov z exilu“, ktoré tvoria prvú časť múdroslovnej exilnej knihy proroka Daniela. Kde sme si ukázali, že „Babylon“ sa stáva akýmsi modelom „exilu“ – života v cudzine, pričom cudzinou nechápeme len cudziu geografickú oblasť. Exil, môže byť povahy hodnotovej, filozofickej, kultúrnej, ale aj náboženskej.

„Videnia v exile“ nás prevedú fantastickým svetom Danielových videní, ktoré dostal od Boha. Pokúsime sa na tieto videnia pozrieť z odlišnej perspektívy, náš pohľad nebude prioritne zameraný na rozlúštenie budúcnosti, ale na to, ako sa Danielovi v týchto videniach zjavuje Boh a akým spôsobom tieto Božie zjavenia môžu osloviť nás, v dnešnej dobe, ktorá sa pre bežného človeka stala tak zložitou, že sa môže zdať, že prežívame exil v našich rodných krajinách.

20. 9. Svetové dejiny z Božej perspektívy (Daniel 7)
27. 9. Znepokojivý pohľad na budúcnosť, ktorá je už minulosťou (Daniel 8)
4. 10. Modlitba v ťažkých časoch (Daniel 9)
11. 10. Upokojenie v ťažkých časoch (Daniel 10)
18. 10. Kráľ juhu a kráľ severu (Daniel 11)
25. 10. Záverečné slová z exilu (Daniel 12)

Prednáša: Mgr. Pavel Moudrý

Petržalka

vždy o 18:00 hod.

Wolkrova 4, Bratislava – Petržalka
(v zasadačke na prízemí)

MHD: 83, 84, 88, 92, 99, 192 (zastávka Hálova)

Kluby zdravia

Pozývame Vás na prednášky, besedy a príjemné stretnutia Vstup je bezplatný. Prednášky v Petržalke Vždy o 18:00 hod. 18. 1. PRÍRODNÁ LEKÁREŇ – PRÍRODNÉ LIEKYViera Kernová, lektorka OZ Život a zdravie...

Je kniha GENESIS históriou?

Nový dokumentárny film – O histórii Zeme a ľudstva – čo z toho sa skutočne stalo a, čo z toho sú len vymyslené príbehy?

Príbehy z exilu – na Cablkovej

Prednášková séria „Príbehy z exilu“ sa zameriava na prvú časť starozákonnej knihy Daniel.

GENESIS – pradejiny planéty Zem

Interaktívne štúdium prvej knihy Biblie – knihy Genesis, ktorá odhaľuje oveľa viac

Apokalyptika – Nádej v ťažkých časoch na Cablkovej

„Apokalyptika“ je skrátený tvar pre literárny žáner, ktorého pôvod je v exilnom Židovstve a ktorý nazývame „Apokalyptickou literatúrou“. Prednášková séria „Apokalyptika – Nádej v ťažkých časoch“...

Otázky ktoré Ti nedajů spať

Žijeme vo veku globálnych kríz, žijeme vo veku informačného chaosu. Vojny, pandémie, ekonomická nestabilita a tiež ekologická kríza. Toto všetko v nás vzbudzuje otázky. Otázky, ktoré mieria k...

Otázniky života

Prednáškový cyklus 15. 11. – 13. 12. 2023 | 18:00 hod.O tom, ako je možné vnímať náboženstvo a samotné kresťanstvo, hovoria prednášky „Otázniky života“. Snažia sa hľadať odpovede na otázky, ktoré si...

Ako sa v živote správne rozhodnúť

Kornelius Novak opäť v Bratislave 3. 11. Ako nájsť Boha? 4. 11. Sklamaný z kresťanov 5. 11. Najväčšie nedorozumenie v kresťanstve 6. 11. Skutočná sloboda začína cez duchovné odpustenie 7. 11. Ako...

Videnia v exile

Videnia v exile Výklad prorockej časti biblickej knihy Daniel  Táto prednášková séria je voľným pokračovaním „Príbehov z exilu“, ktoré tvoria prvú časť múdroslovnej exilnej knihy proroka...

Príbehy z exilu

Prednášková séria „Príbehy z exilu“ sa zameriava na prvú časť starozákonnej knihy Daniel.