Kluby zdravia 2022

Pozývame Vás na prednášky, besedy a príjemné stretnutia

Vstup je bezplatný.

 

Miesta konania

September až december

Wolkrova 4, BA – Petržalka

(v zasadačke na prízemí)

MHD: 83, 84, 88, 92, 99, 192 (zastávka Hálova)

Prednášky v Petržalke

Vždy o 18:00 hod.

8. 9.

AKO SI UDRŽAŤ ZDRAVÉ SRDCE
doc. Ing. Rastislav Lagaňa, PhD.

20. 10.

MÁTE TRI ZDRAVÉ POSTOJE K ZDRAVIU?

Jaromír Novota, lektor OZ Život a zdravie

24. 11.

SLADÍ, LIEČI A NEPRIBERÁ SA Z TOHO.
ČO JE TO?

RNDr. Ľubka Ludhová

15. 12.

UZDRAVUJÚCA MOC POZITÍVNYCH EMÓCIÍ

MUDr. Milan Moskala

Organizuje

Na organizácii projektu sa podieľajú organizácie o. z. Život a zdravie 

DAJME ŠANCU SVOJMU ZDRAVIU!