Otázniky života

Prednáškový cyklus 15. 11. – 13. 12. 2023 | 18:00 hod.

O tom, ako je možné vnímať náboženstvo a samotné kresťanstvo, hovoria prednášky „Otázniky života“. Snažia sa hľadať odpovede na otázky, ktoré si možno kladiete aj vy, ako napríklad:

 • Prečo sme tu a odkiaľ sme prišli?
 • Prečo existuje zlo a kto za to môže?
 • Čo nás čaká po smrti?
 • Bude niekedy koniec sveta?
 • Môžeme žiť večne?

NAŠE MOTTO:

„Od začiatku svojho štúdia som si stanovil zásadu, že kedykoľvek, keď spoznám správnejší názor, ihneď upustím od svojho menej správneho a pokorne a radostne prijmem názor lepšie odôvodnený. To, čo vieme, je úplne nepatrným zlomkom toho, čo nevieme.“

Jan Hus

St 15. 11.

ZVITKY OD MŔTVEHO MORA

Prečo je Biblia výnimočná?

Stručný prehľad
 • Čo je Biblia za knihu?
 • Kto je autorom a ako vznikla?
 • Čo obsahuje?
 • Je Biblia dôveryhodný zdroj informácií?
 • Zvitky z kumránskych jaskýň.

Další informace

St 22. 11.

PREČO JE TOĽKO UTRPENIA?

Kto za to môže?

Stručný prehľad
 • Prečo je na svete toľko utrpenia a zla?
 • Kto za to môže?
 • Ako je možné, že to Boh dopúšťa a že sa na to pozerá?
 • Odkiaľ sa zlo dostalo na našu planétu?
 • Boh je Bohom slobody.
 • Zlo bude zničené a už nikdy sa nevráti do vesmíru a na našu planétu.

Další informace

St 29. 11.

Čo ma čaká po smrti?

Nebo, peklo, spánok alebo nič?

Stručný prehľad
 • Čo sa stane, keď človek zomrie?
 • Je pravda, že odchádzame do neba?
 • Alebo je pravda, že niektorí odchádzajú do pekla?
 • Ak by ľudia okamžite po smrti šli do neba alebo do pekla, na čo by potom ešte bolo vzkriesenie spravodlivých
  a nespravodlivých?
 • Veriaci majú nádej na vzkriesenie.

Další informace

St 6. 12.

OSOBNOSŤ, KTORÁ ZMENILA SVET

Kto je Ježiš?

Stručný prehľad
 • Ježiš skutočne žil na tejto zemi.
 • Existujú o Ňom aj mimobiblické správy.
 • Starý zákon obsahuje okolo 300 proroctiev vzťahujúcich sa práve na príchod Mesiáša.
 • Ježišovi súčasníci síce očakávali Mesiáša, ale mali o ňom celkom iné predstavy.
 • Ježišov život je životom služby, pokory, lásky, pochopenia, obetovania sa pre druhých.
 • Ježiš je osobnosťou, ktorá zmenila svet a jedine v Ňom máme nádej na večný život.

Další informace

St 13. 12.

ZÍSKAŤ ŽIVOT — NAVŽDY

Ponuka nielen pre vyvolených

Stručný prehľad
 • Bůh přišel s plánem, jak vykoupit lidstvo z hříchu.
 • Ježíš dobrovolně sestoupil na tuto Zemi, žil zde a zemřel jako oběť za naše hříchy.

 Štyri piliere záchrany pre večný život:

 1. Spasenie (záchrana) je dar, prejav Božej milosti.
 2. Všetci sme sa ocitli mimo Božej slávy.
 3. Odlúčenie od Boha = smrť.
 4. Ježišova obeť nám daruje nový život.

Další informace

KDY A KDE

vždy o 18:00 hod.

Wolkrova 4 | BRATISLAVA – PETRŽALKA

(v zasadačke na prízemí)

Dopravné spojenie:

83, 84, 88, 92, 99, 192 (zastávka Hálova)

Kluby zdravia

Pozývame Vás na prednášky, besedy a príjemné stretnutia Vstup je bezplatný. Prednášky v Petržalke Vždy o 18:00 hod. 18. 1. PRÍRODNÁ LEKÁREŇ – PRÍRODNÉ LIEKYViera Kernová, lektorka OZ Život a zdravie...

Je kniha GENESIS históriou?

Nový dokumentárny film – O histórii Zeme a ľudstva – čo z toho sa skutočne stalo a, čo z toho sú len vymyslené príbehy?

Príbehy z exilu – na Cablkovej

Prednášková séria „Príbehy z exilu“ sa zameriava na prvú časť starozákonnej knihy Daniel.

GENESIS – pradejiny planéty Zem

Interaktívne štúdium prvej knihy Biblie – knihy Genesis, ktorá odhaľuje oveľa viac

Apokalyptika – Nádej v ťažkých časoch na Cablkovej

„Apokalyptika“ je skrátený tvar pre literárny žáner, ktorého pôvod je v exilnom Židovstve a ktorý nazývame „Apokalyptickou literatúrou“. Prednášková séria „Apokalyptika – Nádej v ťažkých časoch“...

Otázky ktoré Ti nedajů spať

Žijeme vo veku globálnych kríz, žijeme vo veku informačného chaosu. Vojny, pandémie, ekonomická nestabilita a tiež ekologická kríza. Toto všetko v nás vzbudzuje otázky. Otázky, ktoré mieria k...

Otázniky života

Prednáškový cyklus 15. 11. – 13. 12. 2023 | 18:00 hod.O tom, ako je možné vnímať náboženstvo a samotné kresťanstvo, hovoria prednášky „Otázniky života“. Snažia sa hľadať odpovede na otázky, ktoré si...

Ako sa v živote správne rozhodnúť

Kornelius Novak opäť v Bratislave 3. 11. Ako nájsť Boha? 4. 11. Sklamaný z kresťanov 5. 11. Najväčšie nedorozumenie v kresťanstve 6. 11. Skutočná sloboda začína cez duchovné odpustenie 7. 11. Ako...

Videnia v exile

Videnia v exile Výklad prorockej časti biblickej knihy Daniel  Táto prednášková séria je voľným pokračovaním „Príbehov z exilu“, ktoré tvoria prvú časť múdroslovnej exilnej knihy proroka...

Príbehy z exilu

Prednášková séria „Príbehy z exilu“ sa zameriava na prvú časť starozákonnej knihy Daniel.