Kluby zdravia

Pozývame Vás na prednášky, besedy a príjemné stretnutia

Vstup je bezplatný.

Prednášky v Petržalke


Vždy o 18:00 hod.

19. 10.

PROGRAM ZDRAVÉHO
CHUDNUTIA

doc. Ing. Rastislav Lagaňa, PhD.

23. 11.

OLEJNATÉ SEMENÁ

A ICH VÝZNAM PRE ZDRAVIE

RNDr. Ľubka Ludhová

Miesto konania

Wolkrova 4, BA – Petržalka

(v zasadačke na prízemí)

MHD: 83, 84, 88, 92, 99, 192 (zastávka Hálova)

Kontakt: 0948 526 722

Prednášky na Cablkovej


Vždy o 18:00 hod.

12. 10.

PRAVDA AKO ZDRAVIE
MUDr. Igor Bukovský, PhD.

16. 11.

PROGRAM ZDRAVÉHO CHUDNUTIA

doc. Ing. Rastislav Lagaňa, PhD.

7. 12.

TRI NAJDÔLEŽITEJŠIE PRINCÍPY ZDRAVÉHO ŽIVOTA

Jaromír Novota

Miesto konania

Cablkova 3, Bratislava

Kontakt: 0911 756 777

Organizuje

Na organizácii projektu sa podieľajú organizácie o. z. Život a zdravie 

DAJME ŠANCU SVOJMU ZDRAVIU!