Kluby zdravia 2023

Pozývame Vás na prednášky, besedy a príjemné stretnutia

Vstup je bezplatný.

Prednášky v Petržalke


Vždy o 18:00 hod.

26. 1.

LIEČEBNÉ PÔSTY
MUDr. Milan Moskala

23. 2.

KLÍČKY – ZÁZRAK ŽIVOTA

RNDr. Ľubka Ludhová

23. 3.

ZÁHRADA BEZ CHÉMIE

doc. Ing. Rastislav Lagaňa, PhD.

Miesto konania

Wolkrova 4, BA – Petržalka

(v zasadačke na prízemí)

MHD: 83, 84, 88, 92, 99, 192 (zastávka Hálova)

Organizuje

Na organizácii projektu sa podieľajú organizácie o. z. Život a zdravie 

DAJME ŠANCU SVOJMU ZDRAVIU!