Apokalyptika – Nádej v ťažkých časoch na Cablkovej

Apokalyptika – Nádej v ťažkých časoch na Cablkovej

„Apokalyptika“ je skrátený tvar pre literárny žáner, ktorého pôvod je v exilnom Židovstve a ktorý nazývame „Apokalyptickou literatúrou“. Prednášková séria „Apokalyptika – Nádej v ťažkých časoch“ upozorňuje na zneužívanie pojmu „Apokalypsa“ na zastrašovanie ľudí....
Otázky ktoré Ti nedajů spať

Otázky ktoré Ti nedajů spať

Žijeme vo veku globálnych kríz, žijeme vo veku informačného chaosu. Vojny, pandémie, ekonomická nestabilita a tiež ekologická kríza. Toto všetko v nás vzbudzuje otázky. Otázky, ktoré mieria k podstate. Otázka pravdy, existencie Boha, otázky týkajúce sa ľudskej...
Otázniky života

Otázniky života

Otázniky života Prednáškový cyklus 15. 11. – 13. 12. 2023 | 18:00 hod. O tom, ako je možné vnímať náboženstvo a samotné kresťanstvo, hovoria prednášky „Otázniky života“. Snažia sa hľadať odpovede na otázky, ktoré si možno kladiete aj vy, ako napríklad: Prečo sme tu a...
Ako sa v živote správne rozhodnúť

Ako sa v živote správne rozhodnúť

Ako sa v živote správne rozhodnúť Kornelius Novak opäť v Bratislave 3. 11. Ako nájsť Boha? 4. 11. Sklamaný z kresťanov 5. 11. Najväčšie nedorozumenie v kresťanstve 6. 11. Skutočná sloboda začína cez duchovné odpustenie 7. 11. Ako zvládnuť krízu s Bohom? 8. 11....
Videnia v exile

Videnia v exile

Videnia v exile Výklad prorockej časti biblickej knihy Daniel   Táto prednášková séria je voľným pokračovaním „Príbehov z exilu“, ktoré tvoria prvú časť múdroslovnej exilnej knihy proroka Daniela. Kde sme si ukázali, že „Babylon“ sa stáva akýmsi modelom „exilu“ –...
Príbehy z exilu

Príbehy z exilu

Príbehy z exilu Výklad prvých šiestich kapitol biblickej knihy Daniel   Prednášková séria „Príbehy z exilu“ sa zameriava na prvú časť starozákonnej knihy Daniel. Sú to príbehy Daniela a jeho troch priateľov, ktorí boli ešte ako mladí ľudia odvlečení do cudzej...